คนไทยหลายคนที่ได้มาพำนักอาศัยในออสเตรเลียไม่ว่าจะมาในรูปแบบนักเรียน นักท่องเที่ยว ผู้ติดตามนักเรียน หรือแม้แต่ผู้พำนักอยู่ถาวร อาจจะสงสัยหรือเคยสงสัยนะครับว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องยื่นภาษีกับกรมสรรพากรในปีนั้นๆหรือเปล่า ถ้าเราไม่มีรายได้จากการทำงานเลย หรือมีรายได้จากการทำงานแต่ไม่เกินระดับที่จะต้องเสียภาษีให้ก่รัฐบาลออสเตรเลีย การจะตอบคำถามนี้ได้ เราจะต้องพิจารณาสถานการณ์และปัจจัยต่างๆเป็นรายบุคคลไป

เหตุผลที่ทำให้เราต้องยื่นภาษีกับกรมสรรพากรมีดังนี้ครับ

ข้อ 1 ได้รับรายได้จากการทำงานเป็นลูกจ้าง และนายจ้างได้หักภาษี ณ ที่จ่าย (PAYG Withholding) ไว้ในระหว่างปีภาษี

ข้อ 2 ถ้าคุณเป็นพลเมืองอาวุโสของออสเตรเลีย และมีสิทธ์ที่จะเคลมภาษีลดหย่อนของพลเมืองอาวุโส (Seniors and pensioners tax offset) คุณจะต้องยื่นภาษีถ้ามีรายได้ มากกว่า 32,279 ดอลลาร์ ในกรณีที่เป็นคนโสด หรือ รายได้ มากกว่า 28,974 ดอลลาร์ ในกรณีที่มีคู่สมรสแล้วและอยู่ด้วยกันตลอดระเวลาปีภาษี

ข้อ 3 ถ้าคุณไม่ได้เป็นพลเมืองอาวุโสของออสเตรเลีย และไม่มีมีสิทธ์ที่จะเคลมภาษีลดหย่อนของพลเมืองอาวุโส (Seniors and pensioners tax offset) และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลที่ไม่ใช่เงินบำนาญสวัสดิการ ตัวอย่างเช่น เงินช่วยผู้ตกงาน ( Newstart allowance) , Youth Allowance, parenting payment (partnered), sickness allowance ถ้าคุณได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเหล่านี้ คุณจะต้องยื่นภาษีถ้าคุณมีรายได้อย่างอื่นด้วยรวมมากกว่า 20,542 ดอลลาร์ในปีภาษีนั้น

ข้อ 4 ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปคุณจะต้องยื่นภาษีเมื่อ

4.1 มีรายได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษีมากกว่า 18,200 ดอลลาร์ และเป็นคนออสเตรเลียในความหมายด้านภาษี (Australian resident for Tax purpose) ตลอดปีภาษี

4.2 มีรายได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษีมากกว่า 416 ดอลลาร์ ถ้ามีอายุน้อยกว่า 18 ปี และรายได้ที่ได้รับไม่ใช่ค่าจ้างจากการทำงาน

4.3 มีรายได้หลังหักค่าลดหย่อนภาษีมากกว่า 1 ดอลลาร์ สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนออสเตรเลียในความหมายด้านภาษี (Foreign Resident)

4.4 เปลี่ยนมาเป็นคนออสเตรเลียในความหมายด้านภาษี หรือ หยุดการเป็นคนออสเตรเลียในความหมายด้านภาษี ในระหว่างปีภาษี
ถ้าไม่เข้าใจเรื่อง คนออสเตรเลียในความหมายด้านภาษี (Australian resident for Tax purpose) สามารถอ่านบทความที่ผมเขียนไว้ก่อนหน้านี้ได้ครับ Tax Time 2015 ความรู้พื้นฐานเรื่องภาษีในออสเตรเลีย

ปัจจัยและเหตุผลอื่นๆ ที่จะต้องยื่นภาษีปลายปีกับกรมสรรพาการ ดูตามข้างล่างได้เลยครับ (ไม่ได้แจกแจงรายละเอียดทั้งหมด เลือกเอามาแค่ประเด็นสำคัญๆและที่พบเห็นได้บ่อยครับ

-ถ้าคุณมี Reportable fringe benefits หรือ reportable employer superannuation contributions ใน PAYG Summary
– ถ้าทำธุรกิจ และมีรายได้จากการทำธุรกิจในระหว่างปีภาษี
– ถ้าคุณมีอาชีพพิเศษ (อาชีพที่มีรายได้ไม่แนนอน) เช่น นักเขียน นักศิลปะ นักแสดง นักกีฬา
– ถ้าคุณจ่ายเงินเข้ากองทุนบำนาญ และ ไดรับเงินสนับสนุนเพิ่มติมจากทางรัฐบาล (Government Co Contribution)
– ถ้าคุณได้รับเงินปันผลจากหุ้น และหุ้นตัวนั้นมีเครดิต (Franking Credit) ที่คุณสามารถเคลมคืนได้
-ถ้าคุณต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูบุตร (child support) ในกรณีที่เกิดการหย่าร้าง

ถ้าลองอ่านบทความนี้แล้ว ไม่มีข้อไหนที่เราเข่าข่ายเราก็ไม่จำเป็นต้องยื่นภาษีกับกรมสรรพากรปลายปีครับ
อย่างไรก็ตามเราต้องส่งเอกสารอีกประภทหนึ่งไปยังกรมสรรพากร เอกสารที่ว่าคือ Non Lodgement Advice Form ซึ่งเราจะต้องส่งเอกสารตัวนี้ไปพร้อมด้วยเหตุผลว่าทำไมเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยื่นภาษี หลังจากนั้นทางกรมสรรพาการจะอัพเดทข้อมูลสถานะการยื่นภาษีของเราว่ายื่นภาษีแล้วในปีนั้นๆ

Non%20lodgement.PNG

ถ้าเราไม่ยื่น Non Lodgement Advice Form ไปยังกรมสรรพากร สถานะการยื่นภาษีของเราในปีนั้นก็จะยังถือว่าคงค้างอยู่ และหลังจากเลยเวลายื่นตามกำหนดแล้ว กรมสรรพากรอาจจะปรับ 170 ดอลลาร์ ทุกๆ 28 วัน แต่ไม่เกิน 850 ดอลลาร์ใน 1 ปีภาษี.

การยื่นแบบฟอร์ม Non Lodgement Advice สามารถยื่นได้โดยแบบฟอร์มกระดาษจากกรมสรรพากร หรือจะใช้บริการ Tax Agent ก็ได้ครับ ตัวอย่างของแบบฟอร์มก็สามารถปริ๊นท์ได้จากเว๊บไซต์ของกรมสรรพากร รูปร่างหน้าตาตามรูปข้างบนเลยครับ

สำหรับระยะเวลาของการยืนภาษีส่วนบุคคลนั้น จะหมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม ของปีภาษีนั้น โดยสรุป คือ คุณมีเวลา 4 เดือนในการรวบรวมเอกสารและยื่นภาษีกับกรมสรรพากร ถ้าเลยระยะเวลาที่กำหนดทางกรมสรรพากรอาจจะปรับในอัตรสูงสุดที่ 850 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามถ้าคุณยื่นภาษีกับทาง Tax Agent ในปีก่อน เวลาที่จะหมดเขตยื่นภาษีคือ 15 พฤษภาคมในปีถัดไปครับและในกรณีที่มีค่าปรับจากกรมสรรพากร โดยส่วนใหญ่แล้วทาง Tax Agent จะสามารถเจรจายกเลิกค่าปรับในส่วนนี้ได้ (ขึ้นอยู่กับเหตุผล และสถานการณ์ของแต่ละคน)

ที่มา: 

www.austaxboy.com

www.facebook.com/austaxboy

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Comments

 • ขอบคุณมากมากเลยนะคะ คุณWasu BizMaster ข้อความที่ถามเป็น หนึ่งในเหตุผลที่ต้องจ่ายภาษีน่ะค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
 • ตอบคำถามคุณ Emily นะครับ   อันนี้ไม่แน่ใจว่าได้รับจดหมายมาจาก แท๊กซ์ออฟฟิศเรื่องการใส่ข้อมูล private health insurance ใน  income tax return หรื่อเปล่านะครับ  หรือว่าถามเพื่อเป็นความรู้เฉยๆ  

  โดยปกติแล้ว คนที่มี private health insurance  จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ในรูปแบบรายจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ถูกลง   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น   การจะได้ค่าลดหย่อนมากน้อยเท่าไหร่นั้น จะขึ้นอยู่กับยอดรายได้ต่อปีที่ประเมินไว้ ตอนสมัครประกันตั้งแต่เริ่มแรก   ยอด rebate สนับสนุนจากรัฐบาลจะมี 3 ระดับ  ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ยื่นภาษีและ Spouse  ประมาณ 10%   20%  & 30%  ของเบี้ยประกัน   ยอดเงินสนุบสนุนที่ได้รับในรูปแบบค่าประกันที่ถูกลงจะถูกกำหนดตั้งแต่ตอนซื้อประกัน  โดยเค้าดูจากประมาณการายได้ของเรา  ยิ่งรายได้มากก็จะได้เงินสนับสนุนน้อย

  ตอนยื่นภาษี  เราก็ต้องใส่ข้อมูลไปด้วยว่า   เราจ่ายค่าประกันไปเท่าไหร่   ได้เงินสนับสนุนเท่าไหร่  ถ้ารายได้เราคล้ายๆกับรายได้ที่เราประเมินไว้ตอนซื้อประกัน   ตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไร  เพราเรารับเงินสนับสนุนในอัตราที่ถูกต้อง ตรงกับรายได้จริง

  แต่ถ้าตอนสมัครประกันประเมินเงินรายได้ต่อปีไว้ค่อนข้างต่ำ เพื่อให้ได้เงินสนับสนุนมาก(เบี้ยประกันถูกลงมาก) แต่ตอนยื่นภาษีปลายปี รายได้(รวมกับสามีหรือภรรยา)กลับเยอะกว่าที่ประเมินตอนซื้อประกันไว้มาก    ผลก็คือ  จะต้องคืนเงินสนับสนุนที่ได้รับจากรัฐบาล  จากการได้เบี้ยประกันที่ถูกลง  คืนให้รัฐบาลผ่านระบบการยื่นภาษีในปีนั้นๆ        

 • You were entitled to the private health insurance rebate but you did not claim your correct entitlement as a premium reduction, and your spouse (if you had one) is not claiming the rebate for you in their income tax return.

  ข้อนี้แปลว่าอะไรอ่าคะ

 • ในกรณีที่มี MyGov Account สามารถยื่นออนไลน์ได้เลยครับ

  เพียงแค่ log in เข้าไป มันจะมีลิค์ให้ยื่น Non Lodgement Advice form โดยเฉพาะครับ

 • มีคำถามมาทางหลังไมค์ ขอเอามาเผยแพร่ตรงนี้ด้วยครับเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นๆด้วย

  คำถาม

  “สวัสดีค่ะ อยากจะปรึกษาเรื่องยื่นภาษีในออสเตรเลียหน่อยค่ะ พอดีไปเรียนที่ออสช่วง กพ2014-มีค2015 ทำงานที่โน่นประมาน 9เดือน นายจ้างมีการขอ tax file no แต่รายได้ไม่ถึง 18,200 จึงไม่โดนหัก tax ยังงี้ต้องยื่นภาษีหรือป่าวค่ะ”

  คำตอบ

  สวัสดีครับคุณ*** กรณีของคุณ**จะตกอยู่ในปีภาษี 2 ปี คือ 1. ปีภาษี 2014 (1 July 2013 – 30 June 2014) 2. ปีภาษี 2015 (1 July 2014 – 30 June 2015) ดังนั้นถ้ามีรายรับจากการทำงาน และถูกหักภาษีไว้ หรือ มีรายรับมากกว่า 18200 จะต้องยื่นภาษีทั้งสองปี แต่จากที่คุณ**ให้ข้อมูลมา คือ มีรายได้ไม่เกิน 18200 และ ไม่โดนหักภาษาไว้ ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องยื่นภาษีครับ

  อย่างไรก็ตามถึงแม้คุณ***ไม่จำเป็นต้องยื่นภาษี คุณ***ต้องแจ้งให้ทางกรมสรรพากรทราบโดยกรอก Non Lodgement Advice form แทนครับ

  โดย ฟอร์ม ปี 2015 จะอยู่ที่ Non lodgment form 2015

  ฟอร์ม ปี 2014 จะอยู่ที่  Non Lodgment form 2014

  ม่มีอะไรยุ่งยากครับ เหตุผลก็ตอบไปประมาณว่า Total Income is under the tax free threshold. หรือถ้าไม่อยู่ออสเตรเลียแล้ว และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นภาษีอีก ก็กากบาทตรงช่อง No further return necessary ครับ ทางกรมสรรพากรก็จะเก็บTFN เข้ากรุและไม่นำออกมาใช้อีก ถ้าไม่ส่งฟอร์มตัวนี้ไปยังกรมสรรพากร สถานะการยื่นภาษีของเราก็ยังถือว่าคงค้างอยู่ครับ

  https://www.google.com.au/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjABahUK…
This reply was deleted.