ตรวจเช็คฟรี

ประเมินราคาก่อนซ่อม

*ลงโปรแกรมออนไลน์ โดยไม่ต้องยกเครื่องมา*

  • ซ่อม PC - Laptop - MacBook - iMac ทุกอาการและทุกปัญหา
  • ลง Windowsใหม่พร้อมโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office+Acrobat Reader+Google Chrome $80

  • ลงโปรแกรมทุกชนิดบน Windows และ Mac

  • ลง Windows บน Mac

  • ลง Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver บน Windowsและ Mac

  • Upgradeและปรับแต่งเครื่องให้ใช้งานได้เร็วขึ้น(เพิ่มRam/เปลี่ยน HDD เป็น SSD)

  • ปลดล๊อค Computer/ iPhone/Samsung/Android Phones กรณีลืมPassword/Pass code/Account Locked

 

ติดต่อ: 1. โทรฯหรือส่ง message มาที่ 0451 862 487 

           2. ส่ง email มาที่ thaneecomputer@hotmail.com

สถานที่รับซ่อมอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟ Moorabbin (สาย Frankston)

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –