ซ่อม Desktop - Laptop - MacBook - iMac

  • แก้ไขทุกปัญหาและอาการ
  • เปลี่ยน Hard disk เป็นแบบ SSD ทำให้เครื่องทำงานเร็วขึ้น(พิสูจน์ได้)
  • ลง Windows บน Mac
  • ลงโปรแกรมทุกชนิดเช่น Microsoft Office, Photoshop, Illustrator ฯลฯ
  • ลงโปรแกรมสำหรับแก้ไข PDF files

* สถานที่ซ่อม อยู่หลังสถานีรถไฟ Moorabbin สาย Frankston (เดินทาง 35 นาทีจากสถานีรถไฟFlinders street)      

10455890677?profile=RESIZE_180x180

                               

0451 862 487....... ธานี

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –