ขออนุญาตติดประกาศนะคะ
1 HOUR FREE THERAPEUTIC THAI TRADITIONAL MASSAGE
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
Bayha Thai massage
ขอเสนอให้บริการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์(เท่านั้น) เพื่อนวดแก้อาการฟรี คนละหนึ่งชั่วโมง
มอบให้พิเศษสำหรับคนไทยทุกท่าน กรุณาเตรียมพาสปอร์ตไทยตัวจริงมาด้วยค่ะ ไม่รับใบถ่ายเอกสาร
ถ้าต้องการบริการเกินจากหนึ่งชั่วโมง จึงค่อยจ่ายเงินเพิ่มเติมค่ะ
สามารถรับบริการฟรีในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 นี้
ตั้งแต่เวลา 10.00 am. ถึง 5pm.
รับบริการฟรีเฉพาะผู้จองล่วงหน้าเท่านั้น
กรุณาโทรนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่หมายเลขโทรศัพท์
(03) 9972 6224
Bayha Thai massage
ที่อยู่ ชั้น1 เลขที่ 174 Lygon street Brunswick East VIC 3057
Australia
เดินทางสะดวกด้วยรถรางหมายเลข1 และ6 ลงป้ายหมายเลข122
(ร้านใหญ่ สามารถนวดพร้อมกันได้มากว่า 10 เตียงในเวลาเดียวกันค่ะมีห้องเดี่ยวและคู่ให้เลือกได้นะคะ)
100,000 GOOD

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –