รับสมัครพนักงานนวดเต็มวันวันจันทร์และอังคาร ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ ประกันมือชั่วโมงละ $20 ถ้านวดเกิดประกัน ได้ตามจริงคะ

ร้านเปิด 10-10 pm 

ประกันเต็มวัน $240 ถ้าเลิกเร็วกว่า 10 pm ประกันลดตามชั่วโมงที่กลับก่อนคะ 

สนใจติดต่อ 0414486969

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

  • Uo
This reply was deleted.