ต้องรับสมัครเชฟ/มือผัด
และรับทำ working visa

ทำงานคนเดียวหรือจะมาทำเป็นคู่ก็ได้

ทำงานต่างจังหวัด ทาง south coast NSW

ติดต่อ doung_28@hotmail.com
0434043115

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –