ร้านอาหารไทย ต้องการผู้ร่วมงานเสิฟหน้าร้านร้านอยู่ห่างจากเมือง 30 นาที รถไฟสาย blackburn lineเปิดเฉพาะช่วงเย็น เริ่มงาน 4:30 เลิกงานประมาณ 10:30คุณสมบัติ ภาษาต้องดีพอสมควร สื่อสารได้ยิ้มแย้มแจ่มใจ พร้อมสู้งาน และ ตรงต่อเวลาส่ง message มาที่เบอร์ 0408199811 แล้วจะโทรกลับครับ

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

  • ต้องการพนักงานเพิ่มครับ

  • รับสมัครเพิ่มครับ
  • ตอนนี้ต้องการคนเพิ่มนะครับ
This reply was deleted.