ร้านนวดไทย อยู่ Smith street, Collingwood รับสมัครพนักงานด่วนหลายคน หลายวัน ขอคนที่มีประสบการณ์มาบ้างนะคะ พร้อมสอนเพิ่มให้ค่ะ

เดินทางสะดวก ไม่ไกลจากเมือง แทรมผ่านหลายสาย 86,12,109

จ่ายค่าแรง ชม.ละ 30-35 ประกันวันละ $100

เวลางาน 10-9.30น. ไม่มีลูกค้า9 pm กลับได้ค่ะ

สนใจสอบถาม 0434386559

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –