ร้านนวดไทย smith street Collingwood  10-15นาทีจากในเมือง tram 86,12,109 stop 15

รับสมัครพนักงาน วันอาทิตย์

จ่าย30-35 ประกัน $100 จ่ายวันต่อวัน

สนใจติดต่อ 0434386559

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –