รับสมัครรีเซฟชั่น ร้านนวดไทย

บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา มีประสบการณ์มาแล้ว 

สนใจติดต่อ 03-90447940 หรืออีเมลล์ใบสมัคร มาที่ aromathai.contact@gmail.com

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –