รับสมัครพนักงานนวดมีประสบการณ์ ร้านใกล้เมืองอยู่ smith street Collingwood เดินทางสะดวก  แทรม12,109,86 stop15 ถึงร้านค่ะ

ประกันวันละ $100 ค่าแรง$30-$35

สนใจติดต่อ 0434386559

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –