ขยะมีไม่เยอะ จะอยู่ในถุงขยะ 3-4 ถุง และก็จะมี พวก กล่องกระดาษ ลังพลาสติก ครับ

ใครรับ รบกวนติดต่อมาที่

Iine: giggaew

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –