ห้องอยู่ในเมือง เป็น free tram zone และใกล้เทรน ใกล้บัส

อยู่ใกล้ โรงเรียน ห้าง ซุปเปอร์ ร้านเอเชีย post ทุกอย่างค่ะ

เข้าอยู่ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนาค่ะ

ทั้งบ้านเป็นผู้หญิง ไม่มีคนอยู่ลิฟวิ่ง

บ้านอยู่เต็มแค่ 3 คนตลอด ไม่มีรับเพิ่มหลังโควิด

ราคาพิเศษ วีคละ $140 ตลอด 3 เดือนแรกค่ะ

บอนด์ $300 ย้ายออกแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนค่ะ

ไม่มีอยู่ขึ้นต่ำ รับทั้งระยะสั้น ระยะยาว

สนใจติดต่อ line: tosummer หรือโทร 0466996519

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

ปรึกษาและสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ  
สำหรับคนไทย