- รับ order / เสริฟ 1 ตำแหน่ง

ภาษาอังกฤษดี

ตรงต่อเวลา

อัธยาศัยดี

- ช่วยงานในครัว 1 ตำแหน่ง

ล้างจาน / ปิ้งขนมปัง / เตรียมของ

 

สนใจส่งรายละเอียดแนะนำตัวเองมาที่

0470 180 654 *text only ไม่สะดวกรับสายคะ

ชื่อ / อายุ

วีซ่าอะไร / วีซ่าหมดเมื่อไหร่

พักแถวไหน

ทำงานอะไรมาบ้าง

ว่างวันไหนบ้าง

 

ขอบคุณคะ

 

 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

  • up ka
  • ...
  • up ka
This reply was deleted.