มีชิฟยาวว่าง จันทร์-อาทิตย์ 7 วันค่ะ
ขอคนมีประสบการณ์ผัดอย่างน้อย 1 ปีหรือถ้าไม่มีประสบการณ์ผัดก็ขอคนที่เคยทำงานในครัวตำ่แหน่งไหนก็ได้เป็นเวลา1 ปีขึ้นไป ยินดีสอนค่ะ
ขยันตรงต่อเวลา
ร้านเปิดเฉพาะตอนเย็น 4-10 pm
ร้านอยู่ติดกับสถานีรถไฟ Eltham ค่ะ
สนใจส่งประวัติการทำงาน วีช่า ที่อยู่ มาที่
( 0401 493 712 )

You need to be a member of newaussietip to add comments!

Join newaussietip

Email me when people reply –

Replies

This reply was deleted.

ปรึกษาและสอบถามโปรโมชั่นพิเศษ  
สำหรับคนไทย