ปีหน้า ปี 2018 ประชาชนในรัฐ Victoria จะมีวันหยุดทั้งหมด 13 วัน 

วางแผนเที่ยวกันดีๆ นะ เช็ควันหยุดของรัฐอื่นๆ คลิก https://goo.gl/UWTFMP

3851154522?profile=original

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ 

เบอร์สายด่วน ควรเซฟ

เคล็ดไม่ลับ ทำความสะอาดบ้านภายใน 15 นาที

อยากปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน? เริ่มอย่างไรดี?

3851137453?profile=original

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –