รับสมัคร พนักงาน นวด ญ/ช 

  • Available  อาทิตย์
  • $35 /hour 
  • +$2 booking 
  • + $4 hotstone 
  • Experience required !
  • ประกันมือ full day $130 10am-9pm
  • Half day ก็รับนะจ๊ะ
  • อยากเข้า อยากออกเวลาไหนคุยกันได้ (เฉพาะ part time )
  • non sexual 

Locations

  • Sunday at Toorak (close to south yarra station)

Sms only 0406150623

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –