🎋 รับสมัครพนักงานนวด🌿

- จ่าย ชมละ $38 (Relax นวดเบา ) Deep $40 , นวดคนท้อง $40 , หินร้อน $46 และพิเศษอีกต่างๆ ตามการนวด

- รับสมัครพนักงานนวดทุกเพศ มีประสบการณ์ (1-2เดือน)

- สามารถนวด Relax , นวด Deep ได้

- ร้านเปิด 10.30 am ถึง 9 pm 🌿 ไม่มีลูกค้า 7.30 pm กลับบ้านได้เลย

- มีข้าว มีมาม่า ขนม ผลไม้ให้ 🥙

- ร้านไม่ไกลจากเมืองเดินทางสะดวก มีรถไฟ มีเทรม 57 ผ่านหน้าร้าน

- ประกันมือ $140 ต่อวันไม่เฉลี่ย 💰

- สามารถเข้า เช้า หรือ บ่ายได้ตามสะดวก

- ร้านมีรีเซ็ฟชั่น ไม่ต้องทำความสะอาด ไม่ต้องซักผ้า 😁 ไม่ต้องรับโทรศัพท์เอง

- สนใจติดต่อ 0431 829 888

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –