ฟรี $50

รับฟรี $50 เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากของ ING  

1. เข้าเวป  ing.com.au/everyday

2. เลือกเปิดบัญชี Orange Everyday ใส่ promo code  FRX772 ตอนท้าย (ต้องใส่ Code นี้ห้ามลืมเด็ดขาด)

3. ฝากเงิน $1,000+ เข้าบัญชี Orange Everyday ที่เปิดใหม่นี้ ภายในเดือนที่เปิดบัญชี

4. เปิดบัญชี Savings Maximiser แล้วโยกเงินจากบัญชี Orange Everyday มาใส่ไว้ในบัญชีเพราะมีดอกเบี้ยให้ 1.35%

5. ใช้บัตร ATM ซื้อของอย่างน้อย 5 ครั้ง (หักจากบัญชี Orange Everyday) ภายในเดือนที่เปิดบัญชี

ดอกเบี้ยเงินฝากของ ING ตอนนี้สูงที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับธนาคารหลักที่ตอนนี้ให้แค่ 1.00%

หากมีปัญหาในการเปิดบัญชีติดต่อมาได้ที่ 0450207959

หมดโปร 30/4/2021 

 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –