รับสมัครพนักงานนวดมีชิปทุกวัน ร้านยุ่งค่ะ

จ่าย$35 /ชม. ประกันวันละ $100 ร้านเปิด 10-9.30pm. ไม่มีลูกค้ากลับเร็วได้

ที่ร้านมีที่พักราคาพนักงานให้ด้วยค่ะ

ถ้าไม่มีประสบการณ์ ขอคนที่สามารถย้ายมาอยู่ที่ร้านได้ ยินดีสอนให้ฟรี

ร้านอยุ่ smith street Collingwood  ไม่ไกลจากเมืองและตลาดไทย.

Tram 12,109,86 stop 15 ค่ะ

สนใจติดต่อ 0434386559

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –