รับสมัครพนักงานนวดหญิงและชายที่มีประสบการณ์ด่วน แถว Toorak

ร้านยุ่งมากค่ะ

Available:  วันธรรมดา เสาร์ อาทิตย์

ค่าแรง  $35

Hot stone $4

Packgard $4

ค่าแรง remedial $50

ประกันวันธรรมดา $120  วันเสาร์อาทิตย์ $150

Non-Sexual Service 100% (ไม่มีนวดแอบแฝง)

รับ Full Time , Part Time , On Call 

สนใจติดต่อ  Ph: 0402068877

 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –