รับสมัคร คนทำงานฟังก์ชั่น งานแต่งงาน Asian catering

Melbourne รายได้ดี เจ้านายใจดี

ช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน

สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00น. เป็นต้นไป

ขอคนสนใจจริงๆ สามารถทำงานได้ทั้งเสาร์และอาทิตย์

สนใจส่งอีเมลประวัติการทำงานมาที่:

https://vicatering.com.au/catering-bookings-melbourne/

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –