ร้านไทยที่ Mt Waverley ต้องการคนทำงานในครัว

จะเป็นอองเทร, แกง หรือผัด ก็ได้.  3-5 วันต่อสัปดาห์

น้องคนไหนสนใจฝากข้อความ 0404034793

ช่วยแจ้งวัน-เวลา ที่สะดวกด้วย.  ขอบคุณค่ะ

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

  • Up
This reply was deleted.