ร้านไทยที่ Mt Waverley ต้องการน้องผู้หญิงมาช่วยเสริฟหน้าร้าน 4-5 วันต่อสัปดาห์  ถ้าคุ้นเคยแล้วมีชิบกลางวัน อีก 2 ชิบ ร้านใกล้สถานีรถไฟ สนใจฝากข้อความ 0404034793 ขอบคุณค่ะ

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –