รับสมัครคนทำแกง และ ออนเทร่ 6-7วัน
จ่ายเป็นชั่วโมง (ค่าแรงตามการทำงาน) $22-$28 +super+tips
$20ช่วงทดลองงาน
เข้างาน 4pm-10pm คะ
ร้านอยู่ติดสถานีรถไฟ Eltham สาย hurstbridge
เดินทางสะดวกนั่งตรงจากเมืองมาร้าน 50 นาที
ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนคะ
สนใจส่ง resume มาที่เบอร์
0413 910 478
ขอเป็น text นะคะ 😊

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –