รับสมัครงานค่ะ เสริฟ์ ร้านอยุ่ Croydon ขากลับ ส่งถึงบ้าน ยินดีสอน ขอคนตั้งใจ งานสนุก เพื่อนร่วมงานเป็นกันเอง 

ส่งข้อความ เบอร์  0411454890

ขอบคุณค่ะ

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –