หาหมอนวดหญิง

หาคนทำนวดแทนด่วน เสาร์ที่ 18 กันยายน

ขอมีประสบการณ์ อย่างน้อย6 เดือน นวดเท่านั้นไม่มีกิจกรรมอื่น ทำงาน10น.-10 น.นฺะ

มีประกันมือให้150

โทรสอบถามรายละเอียดการเดินทางที่ 043050 4499

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –