ขออนุญาตติดประกาศนะคะ

1 HOUR FREE THERAPEUTIC THAI TRADITIONAL MASSAGE

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม นี้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

Bayha Thai massage

ขอเสนอให้บริการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์(เท่านั้น) เพื่อนวดแก้อาการฟรี ท่านละหนึ่งชั่วโมง

มอบพิเศษสำหรับคนไทยทุกท่าน

สามารถรับบริการฟรีในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 นี้

ตั้งแต่เวลา 10.00 am. ถึง 5pm.

รับบริการฟรีเฉพาะผู้จองล่วงหน้าเท่านั้น

กรุณาโทรนัดหมายจองคิวล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่หมายเลขโทรศัพท์

(03) 9972 6224

Bayha Thai massage

ที่อยู่ ชั้น1 เลขที่ 174 Lygon street Brunswick East VIC 3057

Australia

เดินทางสะดวกด้วยรถรางหมายเลข1 และ6 ลงป้ายหมายเลข122

(ร้านใหญ่ สามารถนวดพร้อมกันได้มากว่า 10 เตียงในเวลาเดียวกันค่ะมีห้องเดี่ยวและคู่ให้เลือกได้นะคะ)

100,000 GOOD

กรุณาเตรียมพาสปอร์ตไทยตัวจริงมาด้วยค่ะ ไม่รับใบถ่ายเอกสาร

ถ้าต้องการบริการเกินจากหนึ่งชั่วโมง จึงค่อยจ่ายเงินเพิ่มเติมภายหลังค่ะ

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –