ร้านไทย Dandenong รับสมัครพนักงานตำแหน่ง แกง, Entrée ทำงานตอนเย็น 17:00-22:00

ไม่มีประสบการณ์สามารถสอนงานให้ได้ สนใจส่งข้อความมาสมัครที่ 0416559898 Candy

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –