รับสมัครพนักงานรับโทรศัพท์ร้านนวดเสาร์และอาทิตย์เต็มวัน ขอคนที่ภาษาดีและตรงต่อเวลา ร้านเปิด 10-9  ร้านเดินทางสะดวกอยู่ใกล้ Crown Casino 

contact 0466889656

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –