รับสมัครพนักงานนวดหญิงที่มีประสบการณ์ด่วน ต้องนวดไทยและน้ำมันได้

- ขอคนอยากทำงานจริง นวดจริงไม่แอบแฝง

- จ่าย $30-$37

-ร้านเปิด 10-9 

-จ่าย tax & super 

- ร้านเดินทางสะดวก อยู่ใกล้ Crown Casino

contact 0466889656 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –