รับสมัครพนักงานนวดหญิงมีประสบการณ์ วันอังคาร พุธ พหัส เต็มวันจร้า(ร้านยุ่งมาก)

ร้านอยู่ Hampton ห่างจากในเมือง20นาที การันตี $110 ร้านยุ่ง ร้านคลีน100% จ่ายชม.ละ $32 , $35 +บุค$3 +โบนัส $10-15ไม่มีลูกค้าทุ่มครึ่งกลับบ้านได้จ้าสอบถามรายละเอียดได้ที่พี่หน่อย
0424 494 707

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –