มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือน (ผู้หญิงเท่านั้น) ให้ชิพได้ 3 วันขึ้นไป

สามารถนวดไทย นวดอโรม่า นวดดีพได้

ทำงาน 10:00 - 10:00 สามารถทำงานได้ทั้งสองสาขา ( Queen st, Brunswick st.)

ชั้วโมงละ $32  มีการันตี และ OT

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0422253954

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –