รับสมัครพนักงานเสริฟ FOH และ Bartender ร้านอาหารไทย

จะมีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ มีคนสอนงานให้ ขอคนที่ขยันตั้งใจ มีความรับผิดชอบ

ร้านทำ Tax และ supper และมีชิพประจำให้ยาว ร้านมีเช้าและเย็น
แต่อย่างน้อยสามารถทำงานศุกร์เสาร์เย็นได้

สนใจส่งประวัติ และวีซ่า SMS 0451 591 565

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –