• รับสมัครคนเสริฟ  คน ทำอองเทร่ คนแกง สามารถเดินทางมาทำงานได้มีความรับผิดชอบร่วมทีมค่ะ ร้าน Boronia thai 

tel 0433667107

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

  • Up
This reply was deleted.