รับคน เสริฟ ภาษาดี หรือ คนแกง  เดินทางได้ ไม่มีปัญหา วีซ่ายาว

มีความรับผิดชอบดี มาร่วมทีม ที่มีความเป็นกันเอง

ติดต่อ 0433667107

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

  • Up
This reply was deleted.