ต้องสามารถทำได้ทั้งในครัวและเสริฟ

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี คล่องแคล่ว (กลางวัน$60กลางคืน$70ค่ะ)

เร่ิมสิบโมงถึงบ่ายสาม กะเย็นเริ่มสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มโดยประมาณ

สนใจฝากข้อความไว้ค่ะ แล้วจะติดต่อกลับ

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

  • ชื่ออาร์มครับวีซ่า 2 ปี สามรถทำข้างหน้ากับอองเทรครับเบอร์ติดต่อ 0415955593
This reply was deleted.