มีความคล่องแคล่วว่องไว

มีใบอนุญาตขับขี่

ร้านอยู่ตรง Fitzroy north
Tram สาย 11 (To West Preston) : ป้าย 24 (Holden st)

เริ่มงาน 4.30 - 10.00 PM

สามารถสมัครได้ โดยส่งรายละเอียดตามด้านล่าง;

ชื่อ
วันที่สามารถทำงานได้
VISA
เบอร์ติดต่อ


มาทาง Text Message 0423 229 365

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –