พนักงานเสริฟ์ / Front of house staff

- มีประสบการณ์เสริฟ์

- สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี.

- จ่ายเป็นชั่วโมงตาม Restaurant awards rate + Super

-สามารถทำงาน Fri, Sat, Sun ได้

สนใจ ส่ง Resume มาที่ info@thailander.net.au 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

This reply was deleted.