📣📣 รับสมัครพนักงานหน้าบ้าน FOH & Bar ร้านอาหารไทย

💢 จะมีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ มีคนสอนงานให้ ขอคนที่ขยันตั้งใจ มีความรับผิดชอบ 

📌📌 ร้านทำ Tax และ supper และมีชิพประจำให้ยาว ร้านมีเช้าและเย็นแต่อย่างน้อยสามารถทำงานศุกร์เสาร์ เช้า-เย็นได้

สนใจส่งประวัติ และวีซ่า SMS 0451 591 565 

 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –