รับสมัคร ส่งโฮมและล้างจาน มาร่วมงานในครัว ร้านอยู่ติดสถานีรถไฟ Gardiner Train Station จากเมืองเดินทางเพียง

 15 - 20 นาที หน้าร้านมีTram สาย72 ผ่านค่ะ เดินทางสะดวก

คุณสมบัติ
ผู้ชาย มีใบขับขี่ และสามารถขับรถได้ ใช้รถร้านค่ะ
มีวีซ่าอย่างน้อย 1 ปี
มีประสบการณ์ หรือไม่มีไม่เป็นไร ขอให้ตั้งใจเรียนรู้งาน

ถ้าสนใจรบกวนtext ชื่อ ความยาววีซ่า และเบอร์ติดต่อกลับ to 0425 122 095แล้วจะติดต่อกลับค่ะ

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –