ร้านอาหาร Asian fusion
Location: 11 Liverpool Street, Melbourne
จ่ายเงิน Award rate ตามกฏหมาย (ต้องใช้ TFN)

รับสมัครพนักงานล้างจานชาย (Kitchen hand)
ขอคนมีความรับผิดชอบ แข็งแรง มีไหวพริบ คล่องแคล่ว ทำงานเป็นทีมได้ดี

ขอคนมีประสบการณ์มาก่อน หากสนใจส่ง Resume หรือประวัติการทำงาน วีซ่า หน้าที่ความรับผิดชอบ และวันว่าง (เฉพาะข้อความ) มาที่เบอร์ 0450616741

 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –