ร้านอาหารtakeaway ใกล้ crown casino รับสมัครkitchen hands ใครที่สามารถเริ่มงานได้ทันทีตั้งแต่เวลา9:00Amถึง3:00Pmสนใจกรุณาฝากข้อความและเบอร์ติดต่อกลับแล้วเราจะติดต่อกลับไปครับ

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

 • สนใจค่ะว่างเช้าทุกวัน เริ่มงานได้ทันที พักในเมืองค่ะวีซ่านักเรียนค่ะ ประสบการณ์อองเทรค่ะ
  ชื่อหยก0415469349
 • สนใจค่ะว่างเช้าทุกวัน เริ่มงานได้ทันที พักในเมืองค่ะวีซ่านักเรียนค่ะ
  ชื่อหยก0415469349
 • สวัสดีค่ะ ชื่อเต้ค่ะ มีประสบการณ์ kitchen hand ที่ร้านอาหาร ฮังกาเรี่ยน กับร้านอิตาลี่ค่ะ ถื่อวีซ่า WORK 1 ปีค่ะ ว่างช่วงเช้าทุกวันค่ะ ติดต่อ     0420834261 ค่ะ

 • สวัสดีครับ สนใจครับ มีวันว่างเฉพาะจันทร์,อังคาร (ช่วงเช้า) ไม่ครับ ชื่อต้นครับ 0404437874

 • สวัสดีครับ สนใจครับ มีวันว่างเฉพาะจันทร์,อังคาร (ช่วงเช้า) ไม่ครับ ชื่อต้นครับ 0404437874

 • โอวี่ค่ะ มีประสบการ์1ปี วีซ่าถึงสิ้นปีค่ะ ว่างตอนเช้าทุกวัน 0403718136
 • ชื่อแทมคะ
  ประบการณ์3ปี
  ว่าง จัน อังคาร เสา อาทิตย์เช้าคะ
  เบอ 0432516575
 • Kanyarat 0449770434 ว่างเช้าทุกวันมีประสบการณ์ วีซ่า 2ปี
 • สนใจคะ ชื่อ ฟิวส์คะ 0411952189 ว่างเช้าทุกวันคะ
 • สนใจสมัครงานค่ะ ว่างเช้าทุกวัน 0415178029 อิ๋วค่ะ
This reply was deleted.