ร้านอาหารไทย ใน Port Melbourne

(แทรม 10นาที from CBD)

ทำงาน 4:30-10:00 pm

ไม่มีประสบการณ์ ยินดีสอนค่ะ

ต้องการคนหลายวันค่ะ ทั้ง kitchen hand และ หน้าบ้าน

สนใจ ตำแหน่งไหน และ ว่าง วันไหน ส่งsms

ที่เบอร์ 0450956659 ค่ะ

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

This reply was deleted.