ร้านอาหารไทย ในห้าง แถว Knox มีรถร้บส่งด้วยครับ แน่นอน มั่นคง ถ้าใจสู้

จ่ายเป็นชั่วโมง เรทชั่วโมง AWARD RATE ตามจริง เรท ขั้นต่ำนะคะ $20กว่า - $30 กว่า และ $45กว่า (Public holiday) + Super + Annal leave

1 ตำแหน่งผัด 1 อัตรา

2 ตำแหน่งอองเทร 1 อัตรา

3 ตำแหน่ง Kitchen hand  1 อัตรา

4 ตำแหน่ง Bartender 1 อัตรา

  • ขยัน ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ
  • อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ ถ้าไม่มีไม่เป็นไรขอคนมีความตั้งใจจริงๆ
  • มีวีซ่าถูกต้อง
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี (เพื่อนร่วมงานเป็นกันเอง)

สนใจส่งประวัติการทำงาน,วีซ่า, สอบถามข้อมูล  SMS only 0451 591 565 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –