melbourne (836)

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวัน melbourne

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวันเช้า จ-ศ 7.30 am-3.00 pm โดยประมาณนะคะ

ไม่จำกัดวีซ่านะคะ แต่ช่วยดูช่วงเวลาที่ต้องการด้วยนะคะ

ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมได้เงิน extra

ขอวันที่ทำได้ประจำแน่นอน เพราะให้งานเป็นวันเดิมๆ ทุกอาทิตย์

ส่งรายละเอียด

Read more…
2 Replies · Reply by Cleaning Apr 21

หาคนผัด กับ Kitchen Hand

ขออนุญาตแอดมินครับ

 

ร้านอาหาร Asian fusion ใน Melbourne CBD เปิดรับสมัครพนักงาน จ่ายเงิน Award rate ตามกฏหมาย(ต้องใช้ TFN)

 

รับสมัครพนักงาน

 

  • ตำแหน่งผัด (Hot section) (ต้องการคนวันพุธ-เสาร์)
  • ตำแหน่ง Kitchen Hand (ต้องการหลายวัน)

 

ต้องการคนมีความรับผิดชอบ

Read more…
0 Replies

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวัน melbourne

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวันเช้า จ-ศ 7.30 am-3.00 pm โดยประมาณนะคะ

ไม่จำกัดวีซ่านะคะ แต่ช่วยดูช่วงเวลาที่ต้องการด้วยนะคะ

ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมได้เงิน extra

ขอวันที่ทำได้ประจำแน่นอน เพราะให้งานเป็นวันเดิมๆ ทุกอาทิตย์

ส่งรายละเอียด

Read more…
0 Replies

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวัน melbourne

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวันเช้า จ-ศ 7.30 am-3.00 pm โดยประมาณนะคะ

ไม่จำกัดวีซ่านะคะ แต่ช่วยดูช่วงเวลาที่ต้องการด้วยนะคะ

ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมได้เงิน extra

ขอวันที่ทำได้ประจำแน่นอน เพราะให้งานเป็นวันเดิมๆ ทุกอาทิตย์

ส่งรายละเอียด

Read more…
0 Replies

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวัน

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวันเช้า จ-ศ 7.30 am-3.00 pm โดยประมาณนะคะ

ไม่จำกัดวีซ่านะคะ แต่ช่วยดูช่วงเวลาที่ต้องการด้วยนะคะ

ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมได้เงิน extra

ขอวันที่ทำได้ประจำแน่นอน เพราะให้งานเป็นวันเดิมๆ ทุกอาทิตย์

ส่งรายละเอียด

Read more…
0 Replies

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวัน melbourne CBD

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวันเช้า จ-ศ 7.30 am-3.00 pm โดยประมาณนะคะ

ไม่จำกัดวีซ่านะคะ แต่ช่วยดูช่วงเวลาที่ต้องการด้วยนะคะ

ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมได้เงิน extra

ส่งรายละเอียดมาได้ที่เบอร์นี้ 0432 173 301

ไม่มีประสบการณ์เลยจ่าย $15 , ข

Read more…
0 Replies

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวัน South Yarra

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวันเช้า จ-ศ 7.30 am-3.00 pm โดยประมาณนะคะ

ไม่จำกัดวีซ่านะคะ แต่ช่วยดูช่วงเวลาที่ต้องการด้วยนะคะ

ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมได้เงิน extra

ขอวันที่ทำได้ประจำแน่นอน เพราะให้งานเป็นวันเดิมๆ ทุกอาทิตย์

ส่งรายละเอียด

Read more…
1 Reply · Reply by Cleaning Mar 3

หาน้องผู้หญิง ทำคลีนบ้านกลางวันค่ะ Melbourne CBD  

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวันเช้า จ-ศ 7.30 am-3.00 pm โดยประมาณนะคะ

ไม่จำกัดวีซ่านะคะ แต่ช่วยดูช่วงเวลาที่ต้องการด้วยนะคะ

มาขึ้นรถพร้อมกันในเมือง แล้วไปทำระแวกรอบๆเมืองนะคะ

ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมได้เงิน extra

ส่งรายละเอียดมาได้ที่

Read more…
2 Replies · Reply by Cleaning on Sunday

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวัน melbourne CBD

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวันเช้า จ-ศ 7.30 am-3.00 pm โดยประมาณนะคะ

ไม่จำกัดวีซ่านะคะ แต่ช่วยดูช่วงเวลาที่ต้องการด้วยนะคะ

ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมได้เงิน extra

ส่งรายละเอียดมาได้ที่เบอร์นี้ 0432 173 301

ไม่มีประสบการณ์เลยจ่าย $15 , ข

Read more…
2 Replies · Reply by Cleaning Feb 23

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวัน melbourne CBD

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวันเช้า จ-ศ 7.30 am-3.00 pm โดยประมาณนะคะ

ไม่จำกัดวีซ่านะคะ แต่ช่วยดูช่วงเวลาที่ต้องการด้วยนะคะ

ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมได้เงิน extra

ส่งรายละเอียดมาได้ที่เบอร์นี้ 0432 173 301

ไม่มีประสบการณ์จ่าย $15 , ขึ้น

Read more…
1 Reply · Reply by Cleaning Feb 10

หาน้องผู้หญิง ทำคลีนบ้านกลางวันค่ะ Melbourne South Yarra

รับสมัครน้องผู้หญิง ทำความสะอาดบ้านกลางวันเช้า จ-ศ 7.30 am-3.00 pm โดยประมาณนะคะ

ไม่จำกัดวีซ่านะคะ แต่ช่วยดูช่วงเวลาที่ต้องการด้วยนะคะ

ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมได้เงิน extra

ขอวันที่ทำได้ประจำแน่นอน เพราะให้งานเป็นวันเดิมๆ ทุกอาทิตย์

ส่งรายละเอียด

Read more…
2 Replies · Reply by Cleaning Feb 27