รับสมัครพนักงานนวดหญิง ร้านอยู่แว Mitcham ใกล้สถานีรถไฟ Mitcham  อีกร้าน อยู่แถวTraralgon    ห่างจากเมือง 2 ชั่วโมง นอกเมือง ทำงานได้ตลอด ไม่ติด สั่งปืด covid 19 เปิดร้านได้ อยากหด่พนักงาน ที่มีประสบการณ์ ตงใจทำง่น  หาที่พักให้ ใกล้ทร่ทำงาน ชั่วโมงละ $30-$40 โทรติดต่อ 0435 075 350 หรือ SMS  ถ้าอยู่ในเมือง ออกใบทำงาน ให้ได้ 

 

 

 

 

 

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –