พนักงานเสิร์ฟ - ภาษาดี สื่อสารได้ รับออเดอร์ได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

พนักงานล้างจาน  - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

เดินทาง 20 นาที จาก Melbourne CBD

ส่งข้อความพร้อมข้อมูลมาที่ 0413244467

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –

Replies

  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
  • ...
This reply was deleted.