ต้องการน้องมีประสบการณ์ในครัวมาช่วยค่ะ3-4 วันต่อสัปดาห์ เดิน 5 นาทีจากร้านถึงสถานีรถไฟ Mt Waverley สนใจฝากข้อความ แนะนำตัวเอง0404 034 793. บอกชื่อ, ที่อยู่, ประสบการณ์ที่เคยทำในครัว วีฃ่า, วัน-เวลาที่สะดวกทำงาน ( ร้านเปิดกลางวันด้วยค่ะ). TFN ให้ได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ ^^

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –