ห้องส่วนตัวว่างให้เช่า 1 ห้องค่ะ

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

อยู่กันแค่สามคนทั้งบ้าน

มีตู้เตียงพร้อม

ของในบ้านพร้อม

สนใจติดต่อ 0451486551

ราคาพูดคุยกันได้

You need to be a member of Aussietip to add comments!

Join Aussietip

Email me when people reply –